top of page
Vocation-profession

ROEPINGEN

Er is heel veel veranderd in de loop van het 185-jarig bestaan van de congregatie, maar de leefwijze van CB zusters - bepaald door gebed, gemeenschapsleven en apostolaat - is ook nu nog steeds duidelijk herkenbaar.

Meditation_nature.jpg

Als apostolische congregatie proberen wij in ons leven evenwicht te vinden tussen 'zijn' en 'doen'. Dat betekent dat we ons gebed, ons gemeenschapsleven en ons apostolaat zó beleven dat we dichter bij God komen door dienstbaar te zijn aan onze naasten in kerk en maatschappij.

Indien men kiest voor onze congregatie, dan geeft men antwoord op Gods uitnodiging (roeping) in de geest van het Evangelie en zoals dit door onze stichteres, Moeder Elisabeth beleefd werd en is verwoord in onze Konstitutie: 'Ons  leven als religieuze is geworteld in de roeping tot volledige toewijding  aan God en zijn Rijk en de beslissing daaraan te beantwoorden. Kiezen voor deze congregatie betekent dat men antwoord wil geven op Gods uitnodiging in de geest van het evangelie  zoals het door Moeder Elisabeth beleefd werd en verwoord is in de Konstitutie. Dit antwoord veronderstelt een blijvend verlangen om te groeien in liefde tot God en de naaste. (K 69)

bottom of page