top of page
Foto 185 jaar-groot.jpg

REGIO NEDERLAND

Vele jaren hebben de zusters in Nederland gewerkt in de gezondheidszorg, het onderwijs en zorg voor jeugd. Door de hoge leeftijden zijn de zusters niet meer tot actieve inzet in staat, maar vormen zij een belangstellend en biddend thuisfront voor de medezusters in de andere gebieden.

Sinds de decentralisatie van de bestuursstructuur in 1967 was Nederland een provincie onder leiding van een provinciaal bestuur.  In de loop van de jaren werd  de Nederlandse gemeenschap echter steeds kleiner en werd in 2017 besloten de status van de Nederlandse provincie te wijzigen in een regio onder leiding van een Regionaal Bestuur. 

De generale overste heeft in 2019 de volgende zusters benoemd:

- zr. Lisbeth Cicih Ratwasih, regionale overste

- zr. Kitty Andree

- zr. Angelica van Valkengoed

Als voortzetting van onze apostolische inzet in het verleden, ziet de congregatie in Nederland het als haar plicht om – voor zover de middelen het toelaten – te participeren in organisaties die in hun doelstelling overeenkomen met de onze. Door de overheid vergeten groepen in de samenleving, in eigen land en daarbuiten, zijn vaak aangewezen op particuliere organisaties. Ontwikkelingsprojecten, activiteiten voor vrouwenemancipatie, tegen vrouwenhandel en misbruik van kinderen, voor vrede, en vele andere blijven terecht op onze hulp rekenen.

Klik op onderstaande afbeelding voor  de 'Missie en Visie van de Nederlandse Regio'. 

garden.jpg
bottom of page