top of page
GC2023-16_edited.jpg

Nieuws & Media

Zuster Angeli 100_edited.jpg

100e verjaardag zr. Angeli

Op maandag 11 maart 2024 vierde onze zuster Angeli Lim Tien Nio haar 100e verjaardag met medezusters en een aantal familieleden. Ook Wim Hillenaar, de burgemeester van Maastricht kwam haar die dag feliciteren. 

Opening Vincentiuskapel

Op zaterdag 2 december 2023  was het zover: na een lange voorbereiding kon de nieuwe Vincentiuskapel  worden geopend.  Na een feestelijke eucharistieviering in de grote Bogenkapel gingen alle aanwezigen naar de Vincentiuskapel . Aansluitend was er  een gezellig samenzijn in de Ceciliazaal. 

Benoeming Regionaal Bestuur Nederland

Op 15 november 2023 heeft de generale overste , zr. Sofia Gusnia Saragih, de volgende zusters benoemd tot Regionaal Bestuur : zr. Lisbeth Cicih Ratwasih  (regionale overste), zr. Angelica van Valkengoed  (plaatsvervangster van de regionale overste) en zr. Kitty Andree . 

Hen wordt tot 15 november 2027 de zorg voor de zusters en het levend houden van de doelstelling van de congregatie in de Nederlandse Regio wederom toevertrouwd. 

Afscheid

Op 14 november keerden twee zusters van het voormalig Generaal Bestuur voorgoed terug naar hun vaderland Indonesië.  Zr. Rosaria woonde 18 jaar in het Moederhuis Onder de Bogen, zij was 6 jaar bestuurslid en vervolgens 12 jaar generale overste. Zr. Dwina was 6 jaar bestuurslid.

Tijdens een bijeenkomst op 13 november jl. was er gelegenheid om van hen afscheid te nemen. 

Stichtingsdag van de Congregatie

 

Terwijl we nu ons 186-jarig jubileum vieren, willen we God danken voor de ontelbare zegeningen die we hebben mogen ontvangen, en ook voor de voortdurende groei en ontwikkeling. We zijn God dankbaar voor onze stichteres, Moeder Elisabeth en al de zusters die ons voorgingen om de Heer vreugdevol en edelmoedig te dienen.

En laten we bovenal God danken voor het mogelijk maken van de goede werken en de getuigenis die we tot op heden hebben kunnen voortzetten, door ons als zijn liefdevolle instrumenten in te zetten bij de werken van barmhartigheid en naastenliefde. het is een geweldige ervaring dat we gedurende 186 jaar door God zijn gezegend, geleid, bijgestaan en creatief hebben kunnen zijn...

Uit: Basisbrief april 2023 van de generale overste aan de zusters van de congregatie wereldwijd

Generaal Kapittel 2023

‘Geroepen om Levengevend water te zijn tijdens de Synodale reis’ was het thema van ons Generaal Kapittel, dat van 15 juli tot 6 augustus plaatsvond in Yogyakarta, Indonesië.

De opening vond plaats tijdens een feestelijke feestelijke eucharistieviering in de Mary Star of the Sea Chapel . 

Kijk voor een impressie van deze voor de Congregatie zo belangrijke gebeurtenis naar de YouTube video 'Our General Chapter Journey 2023'

Bezoekers Universiteit van Leuven 

Studenten, allen buitenlandse religieuzen uit Leuven komen in oktober 2022 op bezoek Onder de Bogen. Het Regionaal Bestuur vertelt aan de hand van een PowerPointpresentatie een en ander over de Congregatie. Er is gelegenheid om het klooster te bezichtigen en tevens werd een bezoek gebracht aan de twee kerken, Sterre der Zee en Sint Servaas.