top of page
Postulants Tanzania.jpg

AANVRAAGPROCEDURE

De procedure om postulant te worden bestaat uit een schriftelijke aanvraag, een levensbeschrijving, 
een terugblik op het verleden, een psychologisch- en medisch onderzoek. Tevens wordt een interview gehouden. Een kandidate wordt op eigen verzoek en met advies van de postulantenleidster door de Provinciale- of Regionale overste toegelaten tot het postulaat. 

Een kandidate kan worden toegelaten indien zij:

 • niet door een huwelijk gebonden is;

 • niet gebonden is aan een ander religieus instituut;

 • in het bezit is van een doop- en vormselbewijs;

 • vrijwillig heeft gekozen voor religieus leven;

 • lichamelijk en geestelijk gezond is;

 • volwassen genoeg is om het vormingsproces te ondergaan;

 • in staat is tot gemeenschapsleven.

 

De aanname tot het postulaat gaat als volgt:

 • twee maanden voor de afgesproken datum legt de kandidate haar zelf-evaluatie voor aan de vormingsleidster;

 • een maand voor de afgesproken datum legt de Vormingsleidster het rapport voor aan de Provinciale- of Regionale Overste;

 • de Vormingsleidster geeft advies aan de Provinciale- of Regionale overste; 

 • drie dagen voor intrede is er een bezinning.

applications.jpg

Na het postulaat zal de postulante - op eigen verzoek en met aanbeveling van haar leidster - door de Provinciale- of Regionale overste met toestemming van haar bestuur tot het noviciaat worden toegelaten. (K. 78).

bottom of page