top of page
East-Indonesia3

OOST INDONESIË

Tijdens het Generaal Kapittel in 1999 werd besloten dat het Generaal Bestuur samen met de gebiedsbesturen de wenselijkheid voor een nieuwe organisatiestructuur zou onderzoeken. Tijdens het Generaal Kapittel in 2005 werd de aanbeveling geuit dat Oost Indonesië een regio zou kunnen worden. De Oost Indonesische Regio werd ingewijd op 7 oktober 2007. Er waren toen 35 zusters in dit gebied werkzaam. 

Het geestelijk en gebedsleven zijn benadrukt in alle Vormings-programma’s zowel in de vorming van de jongeren als in de voortgezette vorming van de eeuwig geprofeste zusters, De spiritualiteit en het gebedsleven zijn ook aangemoedigd in de lokale communiteiten, terwijl er ook nadruk is gelegd op de apostolische activiteiten. Vorming is een belangrijk deel van ons leven als religieus. Het is een levenslang proces op onze weg naar volwassenheid zowel als persoon als lid van deze Congregatie. Het minderen van het aantal leden en de verwachting van het teruglopend aantal kandidaten in het Oost – Indonesisch gebied, maakt dat de zusters in deze Regio “roepingpromotie” beschouwen als een betekenisvolle activiteit.Sinds er is een Vormings-huis in Kupang gevestigd in 2001, het aantal candidaten van de gebieden van Indonesie is verschillend.

Wat wij doen

De zusters van deze Regio zijn dienstbaar in diverse apostolaats – werken. Ofschoon klein in aantal, de zusters zijn actief in Gezondheidszorg, Onderwijs, Vorming en Sociaal-Pastoraal werk. Zij proberen de tekenen van de tijd te verstaan en te beantwoorden aan de realiteit van de Maatschappij door hun apostolische activiteiten. Zij zijn er zich van bewust dat hun dienstbaarheid de sleutel is om de deuren van hun harten te openen.

Op het gebied van gezondheidszorg bedienen zij 3 klinieken en 1 gezondheidspost in 4 Bisdommen. Naast deze klinieken (eigendom van de Congregatie) zijn er nog 2 klinieken die eigendom zijn van een Bisdom , maar verzorgd worden door de zusters. Het is overduidelijk dat dit Apostolaat antwoord geeft aan de behoefte van de bevolking aldaar en geheel past in de spiritualiteit van de Congregatie.

bottom of page