top of page
Zusters in the Chapel - Yogyakarta.jpg

INDONESIË

Op 7 oktober 1918 begon onze congregatie haar zendingswerk in Indonesië. Tien Nederlandse CB-zusters kwamen toen in Tanjung Priok, Jakarta, aan. Het was ons eerste missiegebied buiten Nederland. Men had de congregatie, gevraagd naar Indonesië te komen om daar een katholiek ziekenhuis te leiden en zorg te dragen voor de zieken.

Indonesia-05
Indonesia-02

Vol vertrouwen en hoop begonnen onze zusters aan deze opdracht. Onze congregatie groeide snel en niet lang daarna konden wij onze diensten uitbreiden naar plaatsen buiten Jakarta. We openden onze harten en handen om gehoor te kunnen geven aan de noden van de Indonesische gemeenschap.  In 1933 namen wij voor het eerst mensen aan voor ons postulaat en noviciaat. Dat doen we nog steeds. In 1967 werd Indonesië een provincie met een provinciaal bestuur. We zijn betrokken bij verschillende vormen van apostolaat: gezondheidszorg, onderwijs, sociaal en pastoraal apostolaat.

Meer informatie kunt u vinden op de eigen website van de Indonesische Provincie.

bottom of page