top of page
Zusters in the Chapel - Yogyakarta.jpg

INDONESIË

Op 7 oktober 1918 begon onze congregatie haar zendingswerk in Indonesië, het eerste missiegebied buiten Nederland. Tien Nederlandse CB-zusters kwamen aan in Tanjung Priok, Jakarta. Men had de congregatie gevraagd een katholiek ziekenhuis te leiden en zorg te dragen voor de zieken.

Indonesia-05
Indonesia-02

Vol vertrouwen en hoop begonnen onze zusters aan deze opdracht. Onze congregatie groeide snel en niet lang daarna konden wij onze diensten uitbreiden naar plaatsen buiten Jakarta. We openden onze harten en handen om gehoor te kunnen geven aan de noden van de Indonesische gemeenschap.  In 1933 namen wij voor het eerst mensen aan voor ons postulaat en noviciaat. Dat doen we nog steeds. In 1967 werd Indonesië een provincie met een provinciaal bestuur. We zijn betrokken bij verschillende vormen van apostolaat: gezondheidszorg, onderwijs, sociaal en pastoraal apostolaat.

Meer informatie kunt u vinden op de eigen website van de Indonesische Provincie.

Nieuwe communiteit in Kota Baru Parahyangan

Ter gelegenheid van de  17e verjaardag van het Cahya Kawaluyan-ziekenhuis op 19 juni 2023 werd de nieuwe  communiteit  'Cahya Kawaluyan' officieel geopend en gezegend door Mgr. Antonius Subianto, OSC, bisschop van het bisdom Bandung.

Het was een wens van het bisdom en de Sint-Borromeus Stichting, vanwege de ontwikkeling van de diensten van Cahya Kawaluyan Hospital en STIKes (The College of Health) St.  Borromeo, die verder is ontwikkeld tot St. Borromeo Universiteit.

Drie zusters krijgen de opdracht om deze nieuwe communiteit op te starten.

bottom of page