top of page
20160828_124806_edited.jpg
congregatiekruis.gif

 / over ons / spiritualiteit

SPIRITUALITAS

Panggilan dalam hidup religius merupakan suatu penyucian istimewa, yang secara mendalam berakar dalam penakdisan baptis dan mengungkapkannya secara lebih utuh melalui pengikraran nasehat-nasehat Injil (Perfectae Caritatis, # 5).  Sebagai suster CB, kami mencoba untuk hidup dan berkarya sesuai dengan semangat Injil dalam semangat Bunda Elisabeth (cf. Konst. 6).

GC-2017.jpg

Gedurende ons bijna 185-jarig bestaan werd onze spiritualiteit verbreed en verder ontwikkeld. 

CB zusters zijn werkzaam op velerlei terreinen: retraitehuizen, ziekenhuizen, scholen, pastoraal werk, het opzetten van kleine christelijke communiteiten, religieuze verenigingen voor recht en vrede, vooral onder armen, lijdenden en zij die leven aan de rand van de maatschappij. 

  • Charisma: de grenzeloze, meedogende liefde van Christus, de Gekruisigde 

  • Visie: de armen, mensen in de marge, mensen die lijden, verlost en bevrijd in de heelheid van Gods Rijk 

  • Missie: bewust van ons leven van toewijding aan God door onze geloften, in overeenstemming met onze Konstitutie

Geïnspireerd door de Heilige Geest, bezield door het charisma van Elisabeth Gruyters en in trouw aan de Kerk, verbinden wij, Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus, onszelf tot: 

  • een beschouwende en reflecterende levenshouding, gebaseerd op een diepe verbondenheid met Christus;

  • door gedurende ons leven een ‘dienaar van Jahweh’ te zijn;

  • mensen te helpen heel te worden, meer en meer beeld van God en als een teken van Gods Rijk in te gaan op de uitdagingen van onze tijd in vreugde en eenvoud, waarbij we bij voorkeur kiezen voor hen die onrecht wordt gedaan.

Het charisma van Moeder Elizabeth inspireert ons om op een betekenisvolle manier te leven en te werken. Dit is echter nooit een doel op zichzelf. Voortgezette studie en het overwegen van de geest van de Congregatie blijft onze voornaamste taak, zodat het van toepassing blijft voor zowel onze generatie als de generaties die na ons komen. Samen moeten wij van onze spiritualiteit onze roeping maken, die inspireert, die kracht en energie geeft en ons leven en dat van anderen die wij ontmoeten, motiveert. Alleen op deze manier kunnen onze activiteiten gedragen worden en kan onze spiritualiteit verdiept worden en worden doorgegeven. 

bottom of page