top of page
Kapel 4.JPG

Stichtingsdag van de Congregatie

Elk jaar op 29 april worden wij geroepen stil te staan bij de bron van onze bezieling en onze dankbaarheid te uiten over het wonderbaarlijk initiatief van de heer om in 1837 een nieuwe religieuze gemeenschap te stichten. Wij zullen de geschiedenis gedenken waarin de identiteit van onze gemeenschap vorm werd gegeven. Terwijl we nu ons 186-jarig jubileum vieren, willen we God danken voor de ontelbare zegeningen die we hebben mogen ontvangen, en ook voor de voortdurende groei en ontwikkeling. We zijn God dankbaar voor onze stichteres, Moeder Elisabeth en al de zusters die ons voorgingen om de Heer vreugdevol en edelmoedig te dienen. En laten we bovenal God danken voor het mogelijk maken van de goede werken en de getuigenis die we tot op heden hebben kunnen voortzetten, door ons als zijn liefdevolle instrumenten in te zetten bij de werken van barmhartigheid en naastenliefde. het is een geweldige ervaring dat we gedurende 186 jaar door God zijn gezegend, geleid, bijgestaan en creatief hebben kunnen zijn. 

Deze dag is er om ons bewust te blijven welke weg wij als congregatie tot nu toe hebben afgelegd. Vandaag is ook de dag om het hart en de geest van onze stichteres tot nieuw leven te wekken. Het is vandaag aan ons om, waar we ook zijn, het vuur van ons charisma brandend te houden en de vlammen ervan te verspreiden... 

Uit: Basisbrief april 2023 van de generale overste aan de zusters in België, Brazilië, Oost-Indonesië,

          Indonesië, Kenia, Nederland, de Filippijnen, Tanzania, Oost-Timor en Vietnam

bottom of page