Verzorgingshuis

Het Moederhuis van de Nederlandse Regio van de Congregatie van de Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus is gelegen in Maastricht. In het Moederhuis wonen ruim 165 zusters waarvan een groot aantal zusters geïndiceerd zijn voor verzorgingshuiszorg en enkele zusters extramurale zorg ontvangen.

Deze zorg wordt geleverd door het Kloosterverzorgingshuis Onder de Bogen. Het kloosterverzorgingshuis maakt als gebouw onderdeel uit van het Moederhuis.

Het kloosterverzorgingshuis heeft een erkenning voor 86 plaatsen. Er zijn en worden alleen zusters van de eigen congregatie opgenomen in het kloosterverzorgingshuis. Door middel van een samenwerkingsovereenkomst met een andere zorgaanbieder wordt in het kloosterverzorgingshuis tevens aanvullende zorg psychogeriatrie en aanvullende zorg somatiek verleend.

Aan onze zusters wordt tevens extramurale zorg aangeboden, te weten: huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding.

Rapport inspectiebezoek Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Kloosterverzorgingshuis Zusters Onder de Bogen 14 maart 2019

Rapportage CQ-Index Zusters Onder De Bogen.website

Publicatie personeelssamenstelling Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteitsverslag 2017 Stichting Kloosterverzorgingshuis Zusters Onder de Bogen 

Kwaliteitsverslag 2018 Stichting Kloosterverzorgingshuis Zusters Onder de Bogen 

De Stichting Kloosterverzorgingshuis Zusters Onder de Bogen is in het bezit van het landelijke kwaliteitskeurmerk HKZ.

 

Financiële informatie voor cliënten met een intramurale indicatie

Het kloosterverzorgingshuis verleent zorg aan zusters van de Nederlandse Regio Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus. De geleverde zorg is altijd minimaal op het niveau van de Wlz aanspraak. Aangezien de zorg wordt verleend aan zusters van de eigen Congregatie is er geen sprake van (aanvullende) betalingen, ook niet voor eventueel als zodanig te bestempelen aanvullende diensten.

 

 

Plaats een Reactie

Uw persoonlijke informatie wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn vereist.