Verzorgingshuis

Het Moederhuis van de Nederlandse Regio van de Congregatie van de Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus is gelegen in Maastricht. In het Moederhuis wonen ruim 50 zusters waarvan een aantal zusters geïndiceerd is voor de Wet Langdurige Zorg en enkele zusters wijkverpleging ontvangen.

Deze zorg wordt geleverd door het Kloosterverzorgingshuis Onder de Bogen. Het kloosterverzorgingshuis maakt als gebouw onderdeel uit van het Moederhuis.

Er zijn en worden alleen zusters van de eigen congregatie opgenomen in het kloosterverzorgingshuis.

Aan onze zusters wordt tevens wijkverpleging aangeboden in de vorm van persoonlijke verzorging en verpleging.

 

Rapport inspectiebezoek Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Kloosterverzorgingshuis Zusters Onder de Bogen 14 maart 2019

Personeelssamenstelling Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteitsverslag 2019 Stichting Kloosterverzorgingshuis Zusters Onder de Bogen

De Stichting Kloosterverzorgingshuis Zusters Onder de Bogen is in het bezit van het landelijke kwaliteitskeurmerk HKZ.

 

 

Financiële informatie voor cliënten met een intramurale indicatie

Het kloosterverzorgingshuis verleent zorg aan zusters van de Nederlandse Regio Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus. De geleverde zorg is altijd minimaal op het niveau van de Wlz aanspraak. Aangezien de zorg wordt verleend aan zusters van de eigen Congregatie is er geen sprake van (aanvullende) betalingen, ook niet voor eventueel als zodanig te bestempelen aanvullende diensten.

 

 

Plaats een Reactie

Uw persoonlijke informatie wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn vereist.