P.A. van Baer

Paulus Antonius van Baer werd op 22 oktober 1788 geboren in Eindhoven. Nadat hij daar de lagere en middelbare school had doorlopen ging hij naar Herlaar, het toenmalig grootseminarie van het apostolisch vicariaat van ’s Hertogenbosch. Priester gewijd in 1811, werkte hij achtereenvolgens als kapelaan in Asten en in Schijndel. In 1821 werd hij pastoor in Den Dungen en in 1826 in Waalwijk.

In januari 1836 werd de priester Van Baer door Mgr. den Dubbelden benoemd tot pastoor-deken van de St. Servaas kerk in Maastricht. In februari van datzelfde jaar werd hij geïnstalleerd als commissaris-generaal over stad en streek. In de periode 1833-1840 viel Maastricht onder het gezag van het apostolisch vicariaat ’s Hertogenbosch. (See: Ecclesiastical administrative structure of Maastricht in the 19th century 1.3).

In zijn functie als Pastoor-Deken stond hij Elizabeth Gruyters bij in de oprichting van haar Congregatie die de titel kreeg “Zusters van St. Vincent á Paulo” Zijn wijsheid voorzichtigheid en zijn goedgeefsheid waren een grote hulp in de verwerkelijking van het oprichten van de Congregatie. Het eerste klooster geopend op 12 Februari 1837 was in de Lenculenstraat , het tweede klooster gevolgd door een huis op het Vrijthof geopend in 1840 en daarna het klooster geopend in 1845 kreeg het vroegere Dekenaats huis dat gekocht werd door Deken P.A. van Baer ten behoeve van de zusters. Zorgvuldig stelde hij de Regels en Statuten samen en om Kerkelijke Goedkeuring te verkrijgen bleef hij in nauw contact met de Bischop van Roermond en met Rome.

Elizabeth Gruyters schrijft met grote waardering over Deken van Baer en bij een zekere gelegenheid noemt zij hem zelfs Stichter en Directeur van onze Congregatie. Deken van Baer overleed 28 Januari 1855 en werd begraven op het Parochie kerkhof van Wolder, nu een gedeelte van Groot Maastricht.

Plaats een Reactie

Uw persoonlijke informatie wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn vereist.