Oost Indonesië

Geschiedenis in het kort

Een structuur is wezenlijk voor een Congregatie om in staat te zijn het leven en de ontwikkeling ervan te leiden. Op het CB Generaal Kapittel in 1999 gehouden in de Philippijnen werd besloten dat het Generaal Bestuur samen met de Gebieds Besturen de wenselijkheid voor een nieuwe structuur zou onderzoeken of dat er misschien meer gedecentraliseerd zou kunnen worden speciaal ten behoeve van de grote Gebieden. Dit besluit werd herhaald en benadrukt tijdens het Genaraal Kapittel in 2005 met de aanbeveling dat “Oost-Indonesié “ als een Regio zou kunnen gevestigd worden. De procedure betreffende deze nieuwe Regio zal uitgewerkt worden in overleg met de Indonesische Provincie.

Na zorgvuldige overweging , het Generaal Bestuur in samenwerking met het Provinciaal Bestuur realiseerde deze aanbeveling. In groot geloof en vertrouwend op Gods Voorzienigheid werd de “Oost Indonesische Regio” ingewijd op 7 Oktober 2007. Op deze datum van officiele opening van de Regio, waren er 35 Zusters in dit gebied werkzaam.

Het geestelijk en gebedsleven zijn benadrukt in alle Vormings-programma’s zowel in de vorming van de jongeren als in de voortgezette vorming van de eeuwig geprofeste zusters, De spiritualiteit en het gebedsleven zijn ook aangemoedigd in de lokale communiteiten, terwijl er ook nadruk is gelegd op de apostolische activiteiten. Vorming is een belangrijk deel van ons leven als religieus. Het is een levenslang proces op onze weg naar volwassenheid zowel als persoon als lid van deze Congregatie. Het minderen van het aantal leden en de verwachting van het teruglopend aantal kandidaten in het Oost – Indonesisch gebied, maakt dat de zusters in deze Regio “roepingpromotie” beschouwen als een betekenisvolle activiteit.Sinds er is een Vormings-huis in Kupang gevestigd in 2001, het aantal candidaten van de gebieden van Indonesie is verschillend.

Wat wij doen

De zusters van deze Regio zijn dienstbaar in diverse apostolaats – werken. Ofschoon klein in aantal, de zusters zijn actief in Gezondheidszorg, Onderwijs, Vorming en Sociaal-Pastoraal werk. Zij proberen de tekenen van de tijd te verstaan en te beantwoorden aan de realiteit van de Maatschappij door hun apostolische activiteiten. Zij zijn er zich van bewust dat hun dienstbaarheid de sleutel is om de deuren van hun harten te openen.

Op het gebied van gezondheidszorg bedienen zij 3 klinieken en 1 gezondheidspost in 4 Bisdommen. Naast deze klinieken (eigendom van de Congregatie) zijn er nog 2 klinieken die eigendom zijn van een Bisdom , maar verzorgd worden door de zusters. Het is overduidelijk dat dit Apostolaat antwoord geeft aan de behoefte van de bevolking aldaar en geheel past in de spiritualiteit van de Congregatie.

Plaats een Reactie

Uw persoonlijke informatie wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn vereist.