Onze Spiritualiteit

Onze Roeping tot Religieus leven is diep geworteld in een duidelijke uitdrukking van ons geroepen zijn tot Evangelisch leven. (Perfectae caritatis, #5). Als CB Zusters proberen wij te leven en te werken overeenkomstig de geest van het Evangelie en in de geest van onze Stichteres. (vgl. Konst. 6).

“Geinspireerd door het charisma van moeder Elizabeth proberen wij, die geroepen zijn tot deze Kongregatie, de houding van de dienaar van Jahwe tot de onze te maken. Wij willen in een geest van blijmoedigheid en eenvoud gehoor geven aan de tekenen van de tijd en onze medemensen dienen, vooral hen die in nood zijn. In de vaste overtuiging dat de gekruisigde Christus ons door hen roept, delen we met hen onze geestelijke en materiële goederen.” (Konst. 3).

De inspiratie en het charisma van onze Stichteres is het fundament van onze Spiritualiteit.

In ons bestaan van meer dan 175 jaar heeft onze Kongregatie deze spiritualiteit verbreed en ontwikkeld.

De CB Kongregatie zich bewust deel te zijn van de kerk en de geschiedenis, leeft in een zuster-gemeenschap die open is voor God en voor mensen. Wij proberen te luisteren en een echt antwoord te geven aan Evangelisch leven overeenkomstig ons charisma en verplichten onszelf te bouwen aan Gods Rijk, waar we ook zijn.
In werkelijkheid zijn wij toegewijd aan evangelisatie in retraite-huizen, ziekenhuizen, scholen, pastoraal werk, opzetten van kleine christen-communities, religigeuze verenigingen voor recht en vrede waar menselijke waardigheid wordt geschonden , vooral onder armen, lijdenden en zij die leven aan de rand van de maatschappij.

Charisma: De grenzeloze, meedogende liefde van Christus, de Gekruisigde.

Visie: De armen, mensen id de marge, mensen de lijden, verlost en bevrijd in de heelheid van Gods Rijk.

Missie: Bewust van ons leven van toewijding aan God door onze geloften, in overeenstemming met onze Konstitutie, geinspireerd door de Heilige Geest, beziled door het charisma van Elizabeth Gruyters, en in trouw aan de universe Kerk, verbinden wij, Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus, onszelf tot:

 • een beschouwende en reflecterende levenshouding, gebaseerd op een diepe verbondenheid met Christus;
 • door ons leven te getuigen ‘dienaar van Jahweh’ te zijn;
 • mensen te helpen heel te worden, meer en meer beeld van God, als een teken van Gods Rijk in te gaan op de uitdagingen van onze tijd in vreugde en eenvoud, waarbij we bij voorkeur kiezen voor hen die onrecht wordt gedaan.

Het charisma van Moeder Elizabeth heeft ons geinspireerd om te leven en te werken op een betekenisvolle manier. Maar dit is echter nooit doel op zichzelf. Voortgezette studie en het overwegen van de geest van de Congregatie blijft onze voornaamste taak zodat het toepasselijk blijft voor onze generatie en voor de generaties die na ons komen. Samen moet wij van onze Spiritualiteit onze Roeping maken die inspireert, die kracht en energie geeft en ons leven motiveert alsook van anderen die we ontmoeten. Alleen op deze manier kunnen onze activiteiten gedragen en onze spiritualiteit verdiept worden en worden doorgegeven.

2 Reacties op "Onze Spiritualiteit"

 • Jan Cauberg zegt:

  Beste lezer,

  Ik schrijf u dit bericht omdat mijn moeder Maria Maessen afgelopen vrijdag op 21 april 2017 op 87 jarige leeftijd is overleden.
  Zij is in de 50er jaren in opleiding geweest bij de zusters onder de bogen in Maastricht. Haar doel was werken in de missie. Ze heeft helaas voor haar haar opleiding niet mogen afmaken, omdat ze gehoorbeschadiging had. Ze is heel gelukkig geweest binnen uw congregatie en kijkt met liefde terug op haar tijd in het klooster. Uiteindelijk heeft ze een leven als moeder vervuld. Geen gemakkelijk leven omdat ze haar echtgenoot vroeg verloor en veel tegenslagen heeft gehad. Ondanks dat heeft de liefde voor god haar gesterkt in het leven en heeft ze als verpleegkundige, ook in haar latere leeftijd geholpen. Met name het feit dat ze zo gelukkig in Maastricht is geweest heeft mij doen besluiten u van haar overlijden in kennis te stellen.
  ik wil u vriendelijk vragen een weesgegroetje voor haar te bidden. Ik weet dat haar dat heel gelukkig zou maken.

  Ik dank u dat u mijn bericht hebt gelezen en wens u veel succes,

  Jan Cauberg

  zoon van
  Maria Maessen,
  geboren 1-12-1930, Amby Maastricht
  overleden 21-04-2017, Heerlen

  • Provincialaat zegt:

   Geachte heer Cauberg,

   Heel sympathiek dat u ons een berichtje stuurt i.v.m. het overlijden van uw moeder. Graag wil ik u mijn meeleven betuigen. Ook zal ik haar gedenken in mijn gebed. Blijkbaar hebben die jaren in het klooster goed gedaan en haar geholpen om de tegenslagen te verwerken. Ik wens u veel sterkte bij het afscheid.

   Met een hartelijke groet van,

   zr Angelica van Valkengoed

Plaats een Reactie

Uw persoonlijke informatie wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn vereist.