Indonesië

Geschiedenis in het kort

Indonsia1Op 7 oktober 1918 begon onze congregatie haar zendingswerk in Indonesië. Tien Nederlandse CB-zusters kwamen toen in Tanjung Priok, Jakarta, aan. Het was ons eerste missiegebied buiten Nederland. Men had ons, als congregatie, gevraagd naar Indonesië te komen om daar een katholiek ziekenhuis te leiden en zorg te dragen voor de zieken.

Onze zusters begonnen vol vertrouwen en hoop aan deze opdracht. We geloven dat God, die ons geroepen had, ons altijd terzijde heeft gestaan met zijn nimmer aflatende zegeningen. Onze congregatie groeide snel en niet lang daarna konden wij onze diensten uitbreiden naar plaatsen buiten Jakarta.
We openden onze harten en handen om gehoor te kunnen geven aan de noden van de Indonesische gemeenschap. Ons apostolaatwerk kende een grote variëteit en strekte zich uit over meerdere gebieden in Indonesië. Het zaad dat de zusters gezaaid hadden bracht vele vruchten voort. De eerste groep van drie vrouwen die lid wilde worden van de congregatie diende zich aan. In 1933 namen wij voor het eerst mensen aan voor postulaat en noviciaat. Dat doen we nog steeds.

In 1967 werd Indonesië een provincie met een provinciaal bestuur. Deze provincie heeft 59 communiteiten. In het jaar 2002 wordt Oost Timor een onafhankelijke staat en heet Timor Leste. Doch in de structuur van onze congregatie hoort Timor Leste nog bij de Indonesische provincie. We zijn betrokken bij allerlei vormen van apostolaat in de 14 bisdommen die Indonesië telt en wel van Sumatra tot Manokwari-Sorong en niet te vergeten Timor Leste.

Wat wij doen
We zijn betrokken bij verschillende vormen van apostolaat: gezondheidszorg, onderwijs, sociaal en pastoraal apostolaat:

Gezondheidszorg
Indonesia2Onze diensten in de gezondheidszorg hebben betrekking op het werken aan heelheid van mensen. Degenen die hieronder vallen zijn onze patiënten en hun gezinnen, onze medewerkers en hun gezinnen, onze communiteit en onze gemeenschap. We leiden bovendien kleine en grote ziekenhuizen in de steden en de gezondheidscentra in de dorpen. We runnen de verpleegsters- opleiding, zowel school als college en leiden verpleegsters op die in de toekomst professioneel werkzaam zullen zijn in eigen land. We verlenen sociaalpastorale diensten voor ziekenhuispatiënten en mede- werkers. We begeleiden leerling-verpleegsters en andere werkers van studenten- huizen/internaten.

Onderwijs
Indonesia3Onze Stichteres begon dit apostolaat met het aannemen van arme kinderen om zo een solide grondslag te leggen in hun hart. Zij gaf godsdienst- en handwerkles en leerde hen hoe ze moesten bidden en hoe ze van God konden houden. Het was een vorm van informeel onderwijs. In deze geest zetten wij ons apostolaat, voor wat betreft formeel en informeel onderricht, voort zoals dat toentertijd in Indonesië nodig was. Nu staan we aan het hoofd van onze eigen scholen en leiden we die van andere stichtingen in steden.

Indonesia4Het merendeel van onze scholengemeenschappen bestaat uit kleuter- school, lagere school, middelbaar en hoger onderwijs. Bovendien leiden we aan onze colleges meisjes op tot secretaresse en sociaal werkster. Aan onze scholen leren de studenten niet alleen iets over wetenschap, ze leren er ook hoe je in het leven moet staan. Hun wordt liefde voor de medemens, respect voor menselijk leven en zorg voor de lijdenden bijgebracht. Daarnaast leren we hen te leven in eenvoud en beleefd te zijn. Onze studentenhuizen/internaten: een apostolaat dat we vervullen door speciale aandacht te schenken aan onze studenten. We helpen hen om hun persoonlijkheid en waardigheid als vrouwen teleren ontdekken. We leren hen in harmonie met anderen samen te leven en hun sociale verantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan.

Sociaal apostolaat
Indonesia5Indonesia6In navolging van de spiritualiteit van onze Stichteres zijn we voor wat ons apostolaatwerk betreft ook op sociaal vlak actief. We proberen hieraan vorm te geven door ons in te zetten voor de armen en hun strijd in de wereld van vandaag.
We verlenen daartoe verschillende sociale diensten: we zorgen voor wezen, alleenstaande moeders, gehandicapte kinderen, hen die de samenleving de rug toe keren, straatkinderen etc. Daarnaast leiden we sociale rehabilitatieprogramma’s, stellen sociaal-economische ontwikkelingsplannen op voor de dorpen en moedigen sociale consultatie aan.

Indonesia7

 

 

 

 

Pastoraal apostolaat
Indonesia8Indonesia9Onze pastorale houding en onze inzet voor heelheid van de mens is onze manier om te getuigen van een leven als religieuze in de geest van onze Stichteres in de werkelijkheid van de hedendaagse wereld. Op deze wijze hopen wij onze pastorale houding in al onze diensten zichtbaar te maken: in de gezondheidszorg, in het onderwijs en in sociale dienstverlening. Wij zijn betrokken bij pastorale diensten en bij de opbouw van christelijke basis communiteiten. In de parochies, gebedsgroepen in nevenparochies, pastorale apostolaatwerken in scholen, universiteiten, studenten- huizen, enkele jeugdgroeperingen, ziekenhuizen, bejaardenhuizen etc. We leiden ook retraitehuizen.

Indonesia10Indonesia11Indonesia12

 

 

 

 

Meer informatie a.u.b lees: http://www.sustercb.org/

 

Plaats een Reactie

Uw persoonlijke informatie wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn vereist.