Generale administratie

De vertegenwoordiging van de Congregatie en de uitvoerende macht berusten bij de generale overste en de leden van het generaal bestuur. (const.168)

De Generale Overste en de Leden van het Generaal Bestuur worden gekozen door het Generaal Kapittel voor de duur van 6 jaren met de mogelijkheid herkozen te worden voor opnieuw 6 jaren.

De Generale Overste geholpen door haar Bestuursleden bestuurt en bemoedigd de Congregatie om haar missie in de Kerk door te geven.

Trouw aan het charisma van Elizabeth Gruyters en naargelang de verschillende situaties, zij en haar Bestuursleden dienen de communiteiten in eenzelfde geest in de verschillende activiteiten.

Met het doel deze missie te vervullen bezoekt de Generale Overste alle religieuzen van de Congregatie in hun Apostolisch werk in de verschillende gebieden waar de zusters werken, ook voor oriëntatie, raadgeving en concrete besluiten.

Vanuit Maastricht in Nederland doen zij het gewone administratieve werk en raadgeving.

Het algemeen Bestuur is samengesteld uit de Generale Overste en minstens 3 Bestuursleden, gekozen gedurende het Algemeen Kapittel.
Naast de Bestuursleden wordt de Generale Overste bijgestaan door: een generale Econome – een generale Secretaresse en een Dienst Interrelatie.

Samenstelling van de huidige Generale Administratie ( 2011-2017):

GENERALE OVERSTE:

  • Zr. Rosaria Nur Hardiningsih (Indonesië)

GENERALE BESTUURSLEDEN:

  • Zr. Lisbeth Cicih Ratwasih, (vice generale overste – Indonesië)
  • Zr. Jane Ann Aballe (Philippijnen)
  • Zr. Hetty Sri Wijadjanti (Indonesië)

 

Plaats een Reactie

Uw persoonlijke informatie wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn vereist.