Brazilië

Geschiedenis in het kort

De bekendheid van Zuster Cresencia met Fra Fransisco Pintac bereidde de weg voor onze aanwezigheid in Brazilié. Fra Chico, een Philippijnse Priester, nodigde Zuster Cresencia uit een bezoek te brengen aan Brazilié om de mogelijkheid te onderzoeken aldaar een nieuwe Missie te vestigen.

Tijdens het eerste bezoek van Zuster Melanie en Zuster Cresencia werden zij voorgesteld aan Fra. Joseph Daniel Potter, die al 50 jaar werkzaam was in het Bisdom Juazeiro. Deze Priester van het Bisdom Bridgport Connecticut , U.S.A. nodigde de CoSngregatie uit bij hem te komen werken. Hij was degene die het verblijf in het Bisdom makkelijk maakte.

Tot nu toe speelt hij een belangrijke rol in de vestiging van deze Missie-post in het Bisdom Juazeiro, Bahia, Brazil. April 2007 Zuster Evelyn Aranas arriveerde er begeleid door Zuster Cresencia en in November 2007 Zuster Theresiata
Suwarsih volgde. De Zusters werden naar Brasilia gezonden om taal en cultuur te leren.
Zuster Evelyn Aranas en Zuster Theresia Suwarsih zijn nu volledig Pastorale werksters met Fra. Joseph Potter.

Wat wij doen

Tijdens het eerste jaar hielpen de Zusters Fra. Potter in zijn bevolkings-groepen – “communities”genoemd. Iedere Zuster heeft als Pastoraal Werkster haar eigen community: Zuster Evelyn begeleidde “Sao Sebastiano” en Zuster Theresiato begeleidde “Imaculada Conceicao. Naast deze verantwoordelijkheden breiden de zusters hun taken uit naar de vorming van katechisten, misdienaars, liturgie, verkondiging. zangkoren , en communie-diensten vooral daar waar geen Priesters zijn. Nu na 5 jaar hebben zij ook een taak in andere Pastorale activiteiten. Zuster Theresiata is nu medewerkster van het “Pastoraal Da Idosa”; bezoekt ouden van dagen thuis, brengt H.Communie bij zieken en helpt Moeders wiens kinderen in een kleuter-opvang zijn, met het maken van handwerken die verkocht kunnen worden.

Zuster Evelyn is vrijwilligster in een regerings-ziekenhuis. Samen met andere vrijwilligsters bezoeken zij iedere Donderdag middag zieken. Met de komst van een nieuwe Priester kreeg de Parochie een andere organisatie: Fra. Joseph werkt nu binnen de paroch en de nieuwe Priester daar buiten. Vanwege deze verandering helpt Zuster Theresiata Fra. Joseph and Zuster Evelyn de nieuwe Priester.

In de communities waar onze zusters werken zijn de meeste mensen vreemdelingen, zoekend naar groenere weiden, want de grote San Fransisco rivier beloofd een beter leven. Deze mensen zijn erg arm, zijn nooit naar school geweest en kunnen niet lezen of schrijven. Waarschijnlijk zijn ze nooit in de gelegenheid geweest.

De mensen zijn zeer gevoelig voor de manier waarop de zusters elkaar helpen en ondersteunen. Persoonlijk contact zowel in woord als metterdaad wordt gemakkelijk geaccepteerd vooral door degenen die gewend raken aan contact met de zusters,. In deze sfeer kunnen de CB Zusters tijd en wegen vinden om in bijna alle kleine christelijke communities spiritueel leven te laten ontkiemen. Veelal hebben hun vragen betrekking op de betekenis en onkreukbaarheid van het Priesterschap en religieus leven in het algemeen.

Het huis van de zusters is ook open voor hen die behoefte hebben aan stilte, gebed en bezinning. Dit kan op deze manier een weg zijn voor menigeen om hun geloof te beleven. De zusters hopen dat zij waarmee ze in contact komen mogen groeien in hun geloof en dat zij – de zusters – hierdoor hun geloof en hun apotolaat mogen verdiepen.

“Moge Gods Naam geprezen worden.”
Eveneens nemen de zusters deel aan de activiteiten van de Internationale Parochie “Mariaheide” . Een Parochiebestuur werd benoemd in 2004, Katechisten moesten worden gevonden, als ook ’n koster, het koor had hulp nodig – (gelukkig kon een van de zusters orgel spelen.) Er is ook een organisatie genoemd “Ziekenzorg” die zorgt voor chronisch zieke patienten en waaraan ook de zusters hun bijdragen kunnen leveren.

Plaats een Reactie

Uw persoonlijke informatie wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn vereist.