België

Geschiedenis in het kort

Het tweede Vaticaanse Concilie riep alle Religieuze Congregaties op terug te gaan naar hun bron. Op alle gebied heeft onze Congregatie gehoor gegeven aan deze oproep. Aanvankelijk als een droom. Deze droom werd werkelijkheid in 1980 toen enkele Zusters werden uitgezonden naar de geboorteplaats van onze Stichteres in Leut, Maasmechelen, Belgisch Limburg. Zij gingen wonen in het rentmeestershuis van een kasteel in Leut.

Het was het begin van onze aanwezigheid in België. Gedurende de volgende jaren volgde uitbreiding naar andere Parochies, n.l. naar de Bisdommen van Hasselt en van Brussel in 1986.

In 1987 verhuisden de Zusters naar het centrum van het dorp en gingen wonen in een leegstaande pastorie.
In Leut waar het leven en de Roeping van Moeder Elizabeth Gruyters zich afspeelden, openden wij ons huis en onze communiteit voor anderen, vooral voor geestelijke activiteiten zoals een recollectiedag en retraites. Deze plaats werd ook een duidelijk onderdeel van onze programma’s voor Congrationele vernieuwing. Het oude kasteel dat nu is veranderd in een verpleeghuis voor bejaarden, heet bezoekers van onze Congregatie nog steeds van harte welkom. Meestal zijn bezoeken gecombineerd met vernieuwingsprogramma’s met de bedoeling terug te gaan naar het leven van Moeder Elizabeth. Ook Pastorale zorg en en andere liefdewerken maken deel uit van het Apostolaat van de Zusters in Leut.

Zo zijn wij de kosters in de Parochiekerk van Leut. Sinds 1985 zijn er geen Priesters meer woonachtig in deze Parochie. Als Zusters hebben wij een belangrijke plaats in de contacten tussen de Priesters en de Parochianen, tussen aangesloten Parochies en het Bisdom en enkele verenigingen.
In Januari 1999 benoemde Mgr. Paul Schreurs Zuster Mariani Parochie-assistente voor het Dekenaat Maasmechelen. Wij verzorgen nu alle Parochies in dit Dekenaat.
Samen met de Eerw. Deken zoeken wij de grootste noden in het Dekenaat. Een Vincentius vereniging werd opgericht in 1999 en officieel erkend in April 2000. Deze vereniging zorgt voor behoeftigen in Maasmechelen. Iedere vrijdag is er een voedselbank. Met vrijwilligers verzorgen wij in de ochtend voedselpaketten en in de namiddag komen de betreffende mensen hun pakket ophalen.

Ook onderhouden wij contacten met verschillende scholen en enkele parochiekoren. Eens per jaar helpen wij een Kerst-concert organiseren waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de activiteiten van de Vincentius Vereniging.

Plaats een Reactie

Uw persoonlijke informatie wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn vereist.