180 jaar congregatie

In dankbaarheid blikken we terug op het
180-jarig bestaan van onze Congregatie:

AVONDGEBED VAN DE CONGREGATIE IN NEDERLAND
aan het begin van de 21e eeuw

Voor u, God, roepen wij in herinnering onze jeugd,
toen we ons nog niet bekommerden om stok of reiszak,
maar eenvoudig gingen
en vertrouwden op de adem en het hart
die Gij ons gegeven had,
en eenvoudig deden wat onze handen te doen vonden.

Wij roepen voor u, God, in herinnering
wat wij gedaan en gelaten hebben
tot uw heerlijkheid,
de vele momenten in ons congregatieleven
waar uw gezicht is opgelicht.

Wij zeggen u dank omdat gij uw heil
aan onze handen hebt toevertrouwd
en ons falen telkens weer hebt omgebogen
naar wat u voor ogen stond met uw schepping.

Ook nu nog zijn we van goede wil,
maar onze krachten zijn afgenomen,
onze jeugd is te lang geleden.
Toch:
ook in deze tijd worden mensen geraakt
om te doen wat gedaan moet worden.
Wij geloven in een nieuwe generatie
die nieuwe wegen gaat,
nieuwe vormen vindt en nieuwe woorden.
Wij willen ons openstellen voor wat jonge mensen drijft,
hen volgen en ondersteunen
en zo getuigen van ons geloof
in uw voortdurende schepping.

zr. Immaculée (sept. 2003)

Plaats een Reactie

Uw persoonlijke informatie wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn vereist.