top of page
GC2023-16_edited.jpg

Nieuws & Media

Generaal Kapittel 2023 

Op zaterdag 15 juli 2023 werd tijdens een feestelijke eucharistieviering in de Mary Star of the Sea Chapel te Yogyakarta, Indonesië het Generaal Kapittel 2023 geopend. Klik hieronder voor een impressie van deze belangrijke gebeurtenis op YouTube: 

Stichtingsdag van de Congregatie

Elk jaar op 29 april worden wij geroepen stil te staan bij de bron van onze bezieling en onze dankbaarheid te uiten over het wonderbaarlijk initiatief van de heer om in 1837 een nieuwe religieuze gemeenschap te stichten. Wij zullen de geschiedenis gedenken waarin de identiteit van onze gemeenschap vorm werd gegeven.

Terwijl we nu ons 186-jarig jubileum vieren, willen we God danken voor de ontelbare zegeningen die we hebben mogen ontvangen, en ook voor de voortdurende groei en ontwikkeling. We zijn God dankbaar voor onze stichteres, Moeder Elisabeth en al de zusters die ons voorgingen om de Heer vreugdevol en edelmoedig te dienen.

En laten we bovenal God danken voor het mogelijk maken van de goede werken en de getuigenis die we tot op heden hebben kunnen voortzetten, door ons als zijn liefdevolle instrumenten in te zetten bij de werken van barmhartigheid en naastenliefde. het is een geweldige ervaring dat we gedurende 186 jaar door God zijn gezegend, geleid, bijgestaan en creatief hebben kunnen zijn...

Uit: Basisbrief april 2023 van de generale overste aan de zusters van de congregatie wereldwijd

Dag van de verpleging

Internationale dag van de verpleging

Op de geboortedag (12 mei 1820) van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne verpleegkunde, wordt de internationale dag van de verpleging gevierd. 

Hiernaast een artikel uit dagblad De Limburger d.d. 12 mei 2023, waarin naar aanleiding van deze dag wordt verwezen naar de in het kader van de dag van de verpleging  wordt verwezen naar de Zusters. 

Roepingenzondag 30 april 2023 en Roepingenweek

Op verschillende momenten in het jaar wordt er extra aandacht en gebed gevraagd voor roepingen. Ieder jaar is in de Rooms-Katholieke Kerk de vierde zondag na Pasen Roepingenzondag. Sinds enkele jaren organiseren de bisdommen en de KNR in november een Nationale Roepingenweek.

 

 Het thema van deze Roepingenzondag is ‘Draag Christus de wereld in’.

 

Op de poster zie je jongeren die het kruis van de Wereldjongerendagen door Nederland hebben gedragen. Ze hebben bij het kruis gebeden in de kerk en het de wereld in gedragen. Het is een krachtig beeld, omdat we allemaal geroepen zijn om Christus in ons doen en laten, in woorden en daden de wereld in te dragen door te getuigen van zijn evangelie.

Klik op de afbeelding hiernaast voor meer informatie: 

bottom of page