Wie zijn wij?

De congregatie Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus is een internationale gemeenschap van religieuze vrouwen, die leven en werken in verschillende continenten: Afrika, Azië, Europa en Noord-Amerika.

De congregatie is in 1837 gesticht door Elisabeth Gruyters in Maastricht, Nederland. Bij de totstandkoming werd zij bijgestaan door Deken P.A. van Baer, die als parochiepriester was verbonden aan de St. Servaasparochie te Maastricht.

De afkorting ‘CB-zusters’ is een verwijzing naar de patroon van de congregatie: Carolus Borromeus.

In Nederland zijn de zusters bekend onder de naam Zusters Onder de Bogen. Zij ontlenen deze naam aan de bogen die het Moederhuis van de congregatie, waar de zusters sinds 1845 wonen, verbinden met de St.Servaasbasiliek.